Zaměstnanci PDF Tisk Email

Vedení gymnázia:

Lhotková Danuše, RNDr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 132
absolventka PřF UK, matematika, zeměpis, na ČAG od 1993,
ředitelka školy
Draslarová Eva, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 130
absolventka MFF UK, matematika, výp.technika, na ČAG od 2008,
zástupkyně ředitelky
Kloudová Štěpánka [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 137
absolventka PedF JčU, anglický jazyk, německý jazyk, na ČAG od 1998,
zástupkyně ředitelky pro zahraniční vztahy a výuku jazyků
Bohoněk Karel, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 136
absolvent PedF JčU, na ČAG od 2013,
zástupce ředitelky pro ekonomiku a provoz školy

Interní pedagogičtí zaměstnanci:

Vejsada Marek, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 142
absolvent MFF UK, matematika, fyzika, na ČAG od 1995
Třídní profesor ve třídě Sekunda.
Kernerová Nina, Ing. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 152
absolventka ZeF JčU, anglický jazyk, na ČAG od 2015
Mašek Petr, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 156
absolvent PřF UK, matematika, zeměpis, na ČAG od 2000
poradce pro VŠ a studenty s SVP
Třídní profesor ve třídě Kvarta
Klier Petr, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 154
absolvent MU v Brně, český jazyk, dějepis, na ČAG od 2006,
knihovník, asistent ředitelky pro humanitní oblast
Třídní profesor ve třídě Kvinta.
Šedivý Zbyněk, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 148
absolvent PF JčU, biologie, tělesná výchova, na ČAG od 2013
Třídní profesor ve třídě Sexta.
Starčevská Lucie, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 143
absolventka BiF JčU, biologie, chemie, na ČAG od 1998
Třídní profesorka ve třídě Septima.
Tůmová Květa, RNDr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 141
absolventka PřF UK, biologie, chemie, na ČAG od 1995,
asistentka ředitelky pro přírodovědnou oblast
Třídní profesorka ve třídě Oktáva.
Erhart Lukáš, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 148
absolvent FTVS UK, tělesná výchova, na ČAG od 2002
asistent ředitelky pro tělovýchovnou oblast, metodik prevence patologických jevů
Třídní profesor ve třídě Prima.
Marušincová Irena, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 150
absolventka FF MU, francouzština, němčina, na ČAG od 2002
Třídní profesorka ve třídě 2. ročník.
Pechová Jana, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 145
absolventka PedF JčU, anglický jazyk, český jazyk, na ČAG od 2008
Třídní profesorka ve třídě 4. ročník.
Pustinová Libuše, RNDr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 138
absolventka MFF UK, matematika, fyzika, na ČAG od 1994,
asistentka ředitelky pro matematicko-fyzikální oblast
Třídní profesorka ve třídě 1. ročník.

Escóbar Castillo Javier Jesus, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 139
absolvent ZSF JčU, španělský jazyk, konverzace ve španělském jazyce, na ČAG od r. 2008
Crhová Eva, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 150
absolventka PedF JčU, německý jazyk, český jazyk, na ČAG od 2018
Čihovská Eliška, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 140
absolventka PedF ZČU, anglický jazyk, na ČAG od 2009
Drašarová Lenka, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 139
absolventka FF JčU, španělský jazyk, na ČAG od 2015
Dufková Petra, RNDr., PhD.,[ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 144
biologie, na ČAG od 2018
Hartman David, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 135
absolvent PedF JčU, fyzika, informatika, na ČAG od 2001, správce informačního centra, ICT koordinátor
Hucková Zdeňka, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 139
absolventka FF UK, český jazyk, francouzský jazyk, na ČAG od r. 2003,
Třídní profesorka ve třídě 3. ročník.
Jílková Lucie, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 153
výtvarná výchova, dějiny umění, na ČAG od r. 2018
Klee Petra, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 157
absolventka PedF ZčU, český jazyk, občanská výchova, na ČAG od 2008 - anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, základy společenských věd
Kordová Eva [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 152
absolventka FF UK, český jazyk, anglický jazyk, na ČAG od 1992,
garant kontaktů s partnery ve VB
Maradová Monika, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ]
absolventka BiF JčU, biologie, chemie, ekologická výchova, na ČAG od 2005, t.č. mateřská dovolená
Marie Šilhavá, Mgr., BcA. [e-mail] tel. 380 425 153
výtvarná výchova, dějiny umění, na ČAG od 2019
Měšťanová Květa, Mgr., PhD. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 146
absolventka FF a PedF JčU, český jazyk, výchova k občanství, na ČAG od 2017
Muckley Stephen [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 159
absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina, konverzace v anglickém jazyce, na ČAG od r. 2010
Rawitscher Karey [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ], tel. 380 425 155
anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, Political Science, na ČAG od 2008
Soukup Pavel, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 149
absolvent PřF JčU, informatika, na ČAG od 2015, Public Relations
Štětková Andrea, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 158
absolventka FTvS UK Praha, tělesná výchova, na ČAG od 1995
Tomáš Veber, Mgr., ThD. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 149
absolvent PedF a TF JčU, český jazyk, dějepis, náboženství, etika, na ČAG od 2011
výchovný poradce
Valladares Amy D. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 153
anglický jazyk, tematická angličtina a anglická konverzace, na ČAG od 2018
White Vivian Lee [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 137
absolventka University of California, Santa Barbara, anglický jazyk, tematická angličtina a anglická konverzace, na ČAG od 2014
Žák Václav, MgA. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 147
absolvent Hochschule für Musik Köln, SRN, hudební výchova, na ČAG od 2014

Externí pedagogičtí zaměstnanci:

Klementová Šárka, Doc. RNDr., CSc.
anglický jazyk - SCIENCE
Jakub Hřivnáč, Mgr.
chemie

Technicko-administrativní zaměstnanci:

Bočková Marie
uklízečka
Elvíra Thondikeová
uklízečka
Vocásková Edita
uklízečka
Radek Borovka
školník
Helena Forstová, Mgr. [ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ] tel. 380 425 133
asistentka ZŘ