Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

IMG_5021m

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY PDF Tisk Email
Napsal uživatel Danuše Lhotková   

Aktuálně

Termíny maturitních zkoušek jaro 2020

Didaktické testy společné části MZ:

  • pondělí 1.6.2020 DT AJ, DT matematika
  • úterý 2.6.2020 DT ČJL, DT NJ
  • středa 3.6.2020 Matematika+

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ:

  • oktáva  10.-15.6.2020
  • 4. ročník  16.-19.6.2020
Rozpis ústních maturitních zkoušek společné a profilové části a kritéria hodnocení najdete zde.

 

Jednotná přijímací zkouška

 

  • pondělí 8.6.2020 čtyřleté gymnázium
  • úterý 9.6.2020 osmileté gymnázium
  • náhradní termín JPZ 23.6.2020

Uchazeči o studium najdou další informace potřebné informace k přijímacímu řízení zde.

 

 

 

Dne 10. 03. 2020:

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka Česko-anglického gymnázia s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy.

Vyučující budou až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Aktualizace 1. 4. 2020:

Rodiče, kteří potřebují vystavit Žádost o ošetřovné, napíší mail na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a paní sektetářka Mgr. Helena Forstová odešle vyplněnou Žádost mailem vždy následující pondělí nebo čtvrtek.

Aktualizace 28.4.2020:

Informujeme vás, že hodnocení žáků na vysvědčení bude na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o. probíhat dle Vyhlášky 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pol. šr 2019/20, která je k dispozici v příloze. Způsob předání vysvědčení studentům se bude odvíjet od „Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve škole“, který vydá MŠMT a studenty budeme o něm informovat.

 

Možnost konzultací pro maturanty od 11.5.2020

Po dohodě s vyučujícím maturitního předmětu (nejpozději 48 hod předem) nabízíme maturantům možnost individuální konzultace v budově ČAG: pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin. Vstup hlavním vchodem, použijte prosím zvonek „Kancelář“. Podmínkou je dodržení preventivních opatření v době pandemie (rouška, použití dezinfekce při vstupu do budovy a dvoumetrový odstup od další osoby).

MŠMT vydalo 30.4. Soubor opatření k ochraně zdraví a provozu na středních školách, platných od 11.5.2020. Doplňujeme již oznámené zásady pro maturanty vstupující do školy za účelem konzultace o tyto povinnosti: mít dvě roušky a sáček na ně a před vstupem do budovy podepsat Čestné prohlášení, které je v příloze. Student bude mít povinnost dodržovat hygienická pravidla a všechny další pokyny týkající se režimu pohybu v budově, se kterými bude seznámen při vstupu. Soubor opatření MŠMT a Čestné prohlášení naleznete též v příloze pod tímto článkem.

Informace pro maturanty z 11.5.2020

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č.232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Je doprovázena metodikami MŠMT ke konkrétním postupům a také k ochraně zdraví při maturitních zkouškách. Tyto dokumenty spolu s povinným Čestným prohlášením o zdraví jsou v příloze tohoto článku. Maturanti se seznámí se s dokumenty a vyplní si Čestné prohlášení (s aktuálním datem vstupu), které si přinesou podepsané k maturitní zkoušce a odevzdají při vstupu do budovy ČAG.

Hodnocení 2.pololetí školního roku 2019/2020 bude pro maturitní třídy ukončeno k pátku 22.5.2020, který je zároveň posledním dnem, kdy se studenti výsledné hodnocení prokazatelně dozvědí. Ročníkové vysvědčení předáme maturantům po skupinách v pondělí 1.6.2020.

Studenti emailem obdrží pozvánku k maturitním zkouškám společné i profilové části včetně jednotlivých termínů, místa konání a dalších pokynů.

 

 

Všem našim studentům přejeme úspěšné závěrečné měsíce školního roku 2019/2020.

RNDr. Danuše Lhotková
ředitelka školy, v. r.