Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

IMG_5034m

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

Studentské úspěchy 2009/2010 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Eva Draslarov   

 • Školní kolo Středoškolské odborné činnosti – SOČ Přírodní vědy
  Soutěžící: Vendula Lískovcová: Akutní stav u Astma bronchiale – 1.místo, Petra Homolková: Vlci a agrese – 2.místo (obě postup do krajského kola), Markéta Bučoková: Toxikologie cigaretového kouře – 3. místo
 • Školní kolo Středoškolské odborné činnosti – SOČ Humanitní vědy
  Soutěžící s postupem do krajského kola: Klára Nouzová, Vliv sportu na zdraví dětí a mladistvých,Pavel Pešek, Lisabonská smlouva - rozbor Evropské unie a Lisabonské smlouvy, Lucie Bohoňková, Svoboda tisku v České republice (všichni postup do krajského kola), Kateřina Váchová, Trest smrti s přihlédnutím k problematice lidských práv v Číně
 • Krajské kolo konverzační soutěže v ŠJ

v kategorii I  Bára Velachová (kvinta) - 1. místo
účast Fanda Sýkora a Jarda Brichta z kvarty.

V kategorii II Lucka Bohoňková (septima) - 8. místo
účast Patrik Červák a Pavel Pešek

 • Krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9
  Jakub Vaith
  (kvarta) – 1.-4.místo (plný počet bodů)
 • Krajské kolo Chemické olympiády kategorie D:
  Jakub Vaith (3.místo)
 • Amavet regionální přehlídka vědeckých a technických projektů Příbram
  2.místo – Ondřej Sláma – přímý postup do národního finále
  9.místo – Adolf Středa – náhradník na postup
  Účast  – Ondřej Vošta
 • 5-členný čagovský tým ve složení Patricie Polcová, Jana Soukupová, Marie Omoscharka, David Klement a Martin Kozák se úspěšně nominoval z regionálního předkola Evropského parlamentu mládeže do samotné Národní výběrové konference EPM.
 • Školní kolo biologické olympiády
  Kategorie D (prima, sekunda): 1. místo: Lucie Draslarová (prima) - postup do OK                                          2. místo: Magda Střítecká (sekunda) - postup do OK 
  3. místo: Tomáš Míček (sekunda)
  Kategorie C (tercie, kvarta):    1. místo: Pert Tišer (kvarta) - postup do OK 
  2. místo: Anička Mágrová (tercie) - postup do OK 
  3. místo: Alice Paštiková (tercie)
  Kategorie B (1. a 2. ročník, kvinta, sexta): 1. místo: Ondřej Vošta (kvinta) - postup do KK                                                           2. místo: Kateřina Vitochová (1.r) - postup do KK                                                           3. místo: Bára Zemanová (1.r)
 • Školního kolo zeměpisné olympiády:
  Kategorie A: 1. Filip Janda - potup do OK, 2. Dominika Bauerová, 3. Kristýna Králová (všichni prima)
  Kategorie B: 1. Michal Marek - postup do OK, 2. Jakub Soukup, 3. Matěj Štětka (všichni sekunda)
  Kategorie C: 1. Jakub Vaith (kvarta) - postup do OK, 2. Radka Pelenková (tercie), 3. Jakub Junek (kvarta)
  Kategorie D: 1. Alice Polívková (2. ročník) - postup do OK, 2. Pavel Bartoš (3. ročník), 3. Tomáš Martínek (2. ročník)
 • Krajské kolo Deutsch-Olympiade, kat II.B: Marek Štěrbák - 3. místo
 • Krajské kolo Deutsch-Olympiade, kat III.B: Petr Eberhart - 2.místo
 • Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce: Marie Kalinová - 2. místo
 • Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce: Monika Stachová - 5. místo
 • Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9: Jakub Vaith - 1.-2. místo (plný počet bodů)
 • Školní kolo Matematické olympiáda – kategorie C :
  1.místo:  Adolf Středa (kvinta) – postup do krajského kola
  2.místo:  Alžběta ŠŠmejkalová (kvinta) – postup do krajského kola
  3.místo: Alina Kondratěnko (kvinta)
 • Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D: Jakub Vaith (2.místo), Marek Štěrbák (11.místo)
 • Nina Štěrbáková (tercie) a Matěj Štětka (sekunda) - reprezentace Jihočeského kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Liberci
 • Školní kolo konverzační soutěže v AJ:

  • V kategorii II.B. se nejlépe umístili následující studenti kvarty:

   • 1. místo Marie Kalinová - postup do okresního kola

   • 2. místo Karolína Koubová

   • 3. místo Dan Mikeš a Tolja Doroskevič

  • V kategorii III. B. ve vyššímG. zvítězili studenti septimy:

   • 1.místo Lucie Bohoňková –septima

   • 2.místo Matěj Bízek- septima

   • 3.Veronika Krnínská – septima

Do okresního kola v této kat. postupují naši školu reprezentovat Lucie Bohoňková a Matěj Bízek

 • Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce:

nižší gymnázium - Jakub Vaith (kvarta) a Ludmila Kolouchová (tercie)
vyšší gymnázium - Monika Stachová, Adam Koloušek a Kim Adamjáková (všichni ze septimy)
 • "Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem" (Evropské informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice ve spolupráci s jazykovými školami ASLANEDULAB, s.r.o.GRAND LANGUAGE SCHOOL, s.r.o.POLYGLOT- pobočka České Budějovice a SOPHIA-jazykové služby, s.r.o. v Českých Budějovicích) -  přední ocenění získali tito studenti: Lucie Bohoňková (septima) za originální zpracování tématu s minimem chyb, dále Gabriela ŽákováSandra Bočková (obě z oktávy) aAdam Růžička
  (4.roč.) za provokativní a neotřelý způsob uchopení tématu.
 • 3.místo v krajském kole soutěže Piškworky (Martin Kosobud,  Adam Vlček, Alina Kontradenko, Adolf Středa, Alžběla Šmejkalová - kvinta), předcházelo 2. místo v oblastním kole (Martin Kosobud,  Adam Vlček, Alina Kontradenko, Adolf Středa, Adam Wágner)
 • Tereza Harazímová (2.r) a Kristýna Tumpachová (1.r) - soutěž o nejvýstižnější vyjádření tématu "Co se neobejde bez výpočetní techniky" (vyhlásila Ekonomická fakulty JčU v Č.B. pro studenty českých středních škol). Práce obou studentek se umístily mezi první desítkou nejlepších.

 

Ohlédnutí za prázdninami

 

Na začátku prázdnin se dvě naše absolventky, Lucie Těsnohlídková a Tereza Urbánková,  staly vítězkami dvou kategorií mezinárodní odborné soutěže doprovázející Evropský biochemický kongres. Tuto událost národního významu velmi ocenil pan děkan Přírodovědecké fakulty JU, který byl osobně členem poroty.

Lucie Těsnohlídková a Nikola Svačinová ze současné oktávy reprezentovaly Českou republiku na světové přehlídce vědeckých a technických projektů středoškoláků v Tunisu a Lucie Těsnohlídková z více než 300 účastníků se jako jediná ze 3 Čechů dostala do nejužšího výběru 30 nejlepších a získala pozvání na další světovou přehlídku, která se uskuteční příští rok v Peru.

Martina Krupauerová a Lucie Trsková skvěle reprezentovaly ČR v Evropském parlamentu mládeže ve španělské Gironě.

Tyto úspěchy jsou jasným potvrzením kvality ucelené koncepce ČAG, která vede studenty k projektům a jejich kvalitní prezentaci, účasti na letních školách, v soutěžích a přehlídkách a zároveň jim poskytuje kvalitní jazykovou výbavu nejen v gramatice, plynulosti a kultivovanosti projevu, ale také v odborné oblasti tématické angličtiny.

Výjimečné události na ČAGu
Odborná porota Národní agentury pro evropské vzdělávací programy udělila naší škole 9.10.09 Evropskou jazykovou cenu Label 2009 za streaming. S touto cenou je spojena finanční částka 180 000 Kč, kterou jsme v rámci projektu Streaming v AJ věnovali 5 týdennímu studijnímu pobytu 5 studentů ČAG v naší partnerské škole v Anglii.

Potvrzením výsledků naší práce je zároveň skutečnost, že ČAG byl vybrán pro návštěvu nejvýznamnějšího člena světového kongresu kosmonautů, astronauta Rustyho Schweickarta, člena posádky Apolla 9. Studenti nezklamali a jeho návštěva na ČAG se setkala s jeho velkou pochvalou. Pro nás všechny to byl úžasný zážitek.