Naši absolventi PDF Tisk Email
Napsal uživatel David Hartman, Mgr.   

Přehled českých a zahraničních univerzit, na které byli přijati absolventi ČAG


Gabriela Chvátalová

Deset let v životě člověka je dlouhá zkouška mezilidských pout, trvanlivosti vzpomínek a hodnoty poznání. Není třeba truchlit nad těmi, které časem vyprchají jako pára nad hrncem, i ty nám svého času přinášely radost, seberealizaci, sounáležitost, ...
Na co ale nikdy nezapomenu a za co budu vždy vděčit právě 4 letům strávených na ČAGu, je prostor a podpora k růstu a seberealizaci, kterou dostala každá individualita studenta. Byl to vztah podobný partnerství  mentorů a jejich žáků, založený na vzájemné úctě, důvěře, pokoře a sdílených hodnotách.  Takže, mám-li se ohlédnout a poděkovat, pak určitě za stabilní a současně flexibilní základy mé osobnosti a odvahu jít vpravo, když všichni míří vlevo.

Daniel Bambas

Moje herecké sklony se začaly projevovat velmi záhy. Česko- anglické gymnázium je nejen tolerovalo, ale dokonce je podporovalo a umožnilo mi tak vydat se na cestu, o které jsem snil. Tato škola a lidé s ní spojení ctí a provokují individualitu, nadšení a myšlení, které se nebojí vybočit z houfu. Pojmy jako diskuse, naslouchání a zájem zde mají svůj obsah. Nikdy jsem si nepřipadal ztracený a vždycky jsem cítil, že Česko -anglické gymnázium tepe v rytmu doby, protože nestojí mimo společenské dění a neizoluje se od vývoje světa, ve kterém jeho absolventi budou žít. Za to budu vždycky moc vděčný.

Markéta Dvořáková

Již tři roky žiji v Londýně a pracuji jako analytička v investični firmě Wellington Management, kde se zabývám investičnimi strategiemi a spolupracuji s klienty ve Švýcarsku a Skandinávii.
V roce 2005 jsem absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Mezinárodni vztahy a Monetárni politiku, a rok před tím jsem v rámci stipendia též absolvovala magisterský program CEMS na Helsinki School of Economics se specializací na Wireless Communications. Po promoci jsem strávila 2 roky v investiční bance JP Morgan v programu pro čerstvé absolventy (graduate scheme).  
Na Česko-anglické gymnázium jsem nastoupila v jeho samých počátcích v roce 1994, kdy existovalo "pouhé" dva roky. Za dobu svého studia jsem měla kromě klasické výuky možnost účastnit se i různých mimoškolních aktivit, například hraní basketbalu, recitačních soutěži a individuální výuky francouzštiny. Největším přínosem pro mě byl individuální přístup profesorů a možnost volby předmětů v posledním ročníku na přípravu na VŠ. ČAG pro mě byl takovým druhým domovem před tím, než jsme se všichni rozletěli do světa. Je to místo, kam se vždy ráda budu vracet a moc si vážím toho, že jsem měla možnost tuto školu navštěvovat.

Eva Šalplachtová

V roce 2004 jsem byla přijata do čtyřletého studijního programu Česko–anglického gymnázia, který jsem v roce 2008 úspěšně zakončila maturitní zkouškou. V současné době studuji paralelně právnickou a filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (Právo a právní věda a Středoevropská studia).
Právě tato kombinace spojující právnické vzdělání doplněné o znalost cizích jazyků a vztahů areálu střední Evropy zvítězila nad akceptacemi jiných vysokých škol v České republice i nabídkou na studium pěti prestižních univerzit ve Velké Británii.
Nástup na vysokou školu i náročnost studia mi pomáhají zvládat znalosti akcentované při výuce na ČAGu, a to zejména v oblasti praktického využití cizích jazyků, komplexního nahlížení na problematiku a samostatného i kooperativního řešení úkolů či orientaci v odborném textu. Mezi zkušenosti, které mne velmi obohatily a které mi ČAG zprostředkovalo a morálně i finančně podpořilo, patří stáž v sídle EP ve Štrasburku, výměnné pobyty ve Francii a Slovinsku, dvouleté vedení skupiny studentů na Prague Model of United Nations, zakončené konferencí s osobnostmi české i zahraniční politické scény a celoroční podpora výzkumu k seminární práci Historie česko- maďarské migrace a maďarská menšina v jižních Čechách, se kterou jsem v roce 2007 umístila v národním kole SOČ.
Čtyři  roky prožité s Česko–anglickým gymnáziem, osobním přístupem pedagogů, kontaktem s oborovými kapacitami, bezpočtem kulturních akcí, příležitostí k rozvoji osobního potenciálu po všech stránkách a zejména opravdovou podporou nových projektů, budu vždy vnímat jako vynikající výbavu do života.